Filosofisk praksis

Herrestad.no

 

Hva er filosofisk praksis?

 

 

 

Filosofisk praksis er samtaler med en filosof, der man kan drøfte veivalg i livet, samlivsproblemer, sorg, verdikonflikter, ufordringer på jobben og andre allmennmenneskelige utfordringer. Filosofen er i samtalene en dialogpartner for de temaene som opptar deg. Din egen refleksjon knyttet til erfaringene og normer, idealer og verdier du har blir stimulert.

 

Tilbudet gjelder enkeltpersoner, grupper, bedrifter og organisasjoner. Filosofen kan lede workshoper i dialogledelse og etisk refleksjon. Filosofi for barn er også et tilbud innen filosofisk praktiksis.

 

Filosofisk praksis regnes ikke for en terapiform, selv om den kan ha en terapeutisk effekt. Målet for samtalene med en filosof bør være å tilegne seg en økt forståelse eller innsikt i eget liv, eller i forhold til andre spørsmål som legges frem.

 

En filosofisk praktiker har master- eller doktorgrad i filosofi og en toårig videreutdanning i filosofisk praksis.

 

 

Filosofisk

praksis

 

 

 

 

 

Henning Herrestad er en av grunnleggerne av Norsk Selskap for Filosofisk Praksis. Han var med å utvikle utdannelsen i filosofisk praksis, og har undervist filosofisk praksis-studenter i mange år. Han har en doktorgrad i filosofi fra Univertistet i Oslo