Gestaltterapi

Herrestad.no

 

Hva er gestaltterapi?

 

 

Gestaltterapi er en retning innen humanistisk psykoterapi.

En grunnleggende ide i gestaltterapi er at hvert menneske, innenfor de begrensninger livet gir, selv er ansvarlig for sine valg og

handlinger.

 

Terapiformen er opplevelsesorientert, prosessorientert og eksperimentell.

 

Gestaltterapeuten tror ikke på å presse fram forandringer, og møter klienten på hans/hennes premisser, uten å tolke og dømme.

 

Det legges vekt på at klienten blir bevisstgjort egne følelser, reaksjoner og handlinger slik at han/hun tydeligere kan se seg selv og sine valg. Denne bevisstgjøringen skapes gjennom

samtale, eksperimenter og rollespill.

 

Et av de viktigste redskapene i gestaltterapi er terapeuten selv. Terapeuten er ikke objektiv eller nøytral, men subjektiv og involvert i et jeg - du forhold til klienten.

 

 

Gestalt -

terapi